Sudergårda änge

Änget ägs av Olof Nyström,men hävdas av Bäl Hembygdsförening sedan 1981. Föreningen fagar och slår det och vid midsommar binds en stång där. I samband med midsommarfirandet genomför Bäl IF sin traditionella varpatävling.

Hembygdsföreningen har vid ett par tillfällen fått utmärkelser för god ängskötsel av Gotlands Ängskommitte. En botaniker har funnit att liten ögontröst åter blommar i änget.

I änget har uppförts en ängsbod och ett wc. Där finns också ett par långbord för dom sammankomster som ordnas i änget.
I den västra delen av änget har Smaklösa haft konsert ett par gånger, och publiktillströmningen har varit stor.Krutbrännare Nattviol Rödklöver Darrgräs Mandelblom Tvåblad

28 april 18 maj Försommar

Kungastensen Ängsboden Öppen spis