Bäl Hembygdsföreningens logga Bäl Sockenstugan

Bäl BygdeföreningBäl Bygdeförening är en sammanslagning av Bäl Bygdegårdsförening och Bäl Hembygdsförening.
Syftet är att driva och sköta Bygdegården, Gårdskorset, Bygdemuseet, Sockenstugan, Klockarladugården, Änget med ängsbod och Sojdet.

Bygdegården skall opartiskt och på skäliga villkor hyras ut till förningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar och verkar i enlighet med rikets lagar. Dessutom skall föreningen verka för bygdens lokala och kulturella utveckling.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund och Gotlands Hembygdsförbund.
Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund  

Medlem i Gotlands Hembygdsförbund

Styrelse 2020
 • Ordförande
  Pär Andersson
 • Sekreterare
  Maud Andersson
 • Vice ordförande
  Åsa Johansson
 • Kassör
  Eva Karlsson
 • Bygg o underhåll
  Kent Karlsson
 • Aktivitet o kultur
  Marie Rundgren
 • Änget
  Anette Karlsson