Kören underhöll på Kilåkerns särskilda boende i samband med att Slite Rotary klubb ordnade en underhållning där.


2018Kontakt
    Örjan Grimlund
    mobil:0704-929241
Kören Informerar
  • Grillsånger med allkväll
    Bälmanskören underhåller 6/7
    vid bangolfen.