Bälmanskören hösten 2023


Onsdag 30/8 börjar Bälmanskören höstens repetitioner.
Vi övar för Bellmans salonger 2.0 i bygdegården lördag den
21 oktober. Vi välkomnar nya sångare - kontakta
Örjan Grimlund 0704-929241.