Tunen är reparerad.Pär, Peder och Rune har ägnat två kvällar åt att laga tunen runt änget
och reparationen är välgjord och snygg.
Det var mot vägen ner till änget som tunen förstörts av ett träd.
Ett stort tack till alla tre.