Ombyggnad av Bygdegården 2022 - 2023

Utrymmet ovanför köket skall göras i ordning och ingå i den uthyrnings-
lägenhet som redan finns där. Det är ideella krafter som gör arbetet.
Peder Wahnström, Kent Carlsson,Holger Andersson,Lennart Johansson,
Tomas Karlsson, Totte Karlsson, Torbjörn Holmstedt.
Mycket arbete har gjorts innan det var dags med själva byggjobbet.
Ritningar skulle tas fram och en ansökan om bygglov lämnas in.
Mellan 1500 och 2000 timmars ideelt arbete har lagts ner på ombyggnaden.

8 november 2022
17 november

Övre hallen skall också isoleras.

En trappa till vinden skall sättas in i hål i taket.29 november

Dörrkarmen skall bort, i stället skall man sätta upp en skjutdörr.

20 december17 januari 2023Här har den gamla dörröppningen kommit fram.Det var ingången när det var bibliotek här.Lennart renoverar räcket hemma i sitt snickeri.

7 februari 2023

Fönstret åt norr byts ut mot ett som man sparat efter ombyggnaden av köket.

Övre hallen är klar för spackling och slipning.

28 februari 2023

Dags för spackling och slipning i köket och rummet.21 mars 2023

Dörren mellan övre hallen och lägenheten tas bort och där
kommer det att stå den tvättmaskin som stått på handikapptoaletten.

Avlopp i köket.Peder sätter nät i ventilatorer för inga flygfän skall komma in. Han monterar dem så att det blir ventilation mellan ytter- och inner-tak.Tomas lagar ett par repor i taket.18 april 2023

Trappräcket monterat

Tapeten i rummet.

Tapeten i köket.

Kombinerad micro/ugn.

Garderob.

2 maj 2023

Plats föt tvättmaskin.

Här skall skjutdörren hänga.

23 maj 2023

Toalett.

Här kommer det att bli en dusch.

Utrymme för tvättmaskin.I rummet blir det trägolv. Man slipar det gamla golvet så att det blir nytt och fräscht.

20 juni 2023

Skjutdörren är nytillverkad, den har Kent gjort.27 juni 2023
Dags för uthyrning.