Hjärtstartare

  Hejnum/Bäl LRF har köpt in två hjärtstartare,     en till varje socken.

  Bäls finns i Pärs äggbod.
Följande personer har gått kurs på hjärtstartaren:

Pär Andersson       0706798136
Karin Jakobsson     0706831246
Rolf Jakobsson       049833080
Astrid Lundberg     0705921537
Olof Nyström         0704475677